Là 1 phụ nữ phải thơm

Phụ nữ khôn thường yêu thích cơ thể của mình. Vì yêu thích nên luôn chăm sóc kỹ lưỡng. Phụ nữ hơn nhau chính là cảm giác trân quý bản thân quý giá của mình. phụ nữ khôn không cần là người đẹp nhất, chỉ cần là người biết chăm sóc…

đọc thêm